THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5689607
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4705105
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3182411
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3132852
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120674
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2648739
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613489
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2375529